Käyttöehdot

SEURAAVASSA KUVATAAN NE EHDOT, JOILLA LEXYL TRAVEL TECHNOLOGIES, LLC TARJOAA SINULLE PÄÄSYN PALVELUIHIMME.

Tervetuloa yrityksen Lexyl Travel Technologies, LLC käyttäjäsopimukseen ("Sopimus" tai "Käyttäjäsopimus"). Tässä sopimuksessa kuvataan ehdot ja säännöt, joita sovelletaan käyttäessäsi käytettävissä olevia palveluitamme yrityksen tunnuksilla ja bwgroups.bestwestern.com:in ala-tunnuksilla. Jos et suostu tämän sopimuksen ehtojen ja sääntöjen noudattamiseen, älä käytä tai avaa palveluamme.

Sinun täytyy lukea ja hyväksyä kaikki ehdot ja säännöt, jotka sisältyvät tähän sopimukseen jaTietosuojaselosteeseen, joka sisältää ehdot ja säännöt, jotka on mainittu jäljempänä ja ne, jotka sisältyvät tähän liitteenä, ennen kuin voit tulla bwgroups.bestwestern.com:in jäseneksi.

Yritys voi milloin tahansa muuttaa tätä sopimusta julkaisemalla muutetut ehdot sivustolla. Lukuunottamatta alla olevia, kaikki ehdot tulevat automaattisesti voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun ne on alunperin julkaistu sivustolla. Tätä sopimusta ei saa muuttaa muuten kuin kirjallisesti sinun ja bwgroups.bestwestern.com:in allekirjoittamana. Tämä sopimus astuu voimaan uuden käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä.

1. Jäsenkelpoisuus.

Palvelumme ovat ainoastaan sellaisten henkilöiden saatavilla ja käytettävissä, jotka voivat sopia laillisesti sitovia sopimuksia sovellettavan lain mukaisesti. Edellä mainittua rajoittamatta, palvelumme eivät ole lasten käytettävissä (alle 21-vuotiaat henkilöt) tai tilapäisesti tai toistaiseksi estettyjen bwgroups.bestwestern.com-jäsenten käytössä. Jos olet alle 21-vuotias, et voi käyttää tätä palvelua. Älä käytä palveluamme, jos et täytä näitä ehtoja. Lisäksi bwgroups.bestwestern.com-tiliäsi (mukaan lukien palaute) ja käyttäjätunnustasi ei saa siirtää tai myydä toiselle osapuolelle. Jos olet rekisteröitymässä liiketoimintayksikkönä,(ts. matkatoimisto, tukkumyyjä, ryhmäkoordinaattori, hotelli tai muu matkapalveluiden toimittaja.) vakuutat, että sinulla on valtuudet sitoa yhtiö tähän sopimukseen. Sellaisten liiketoimintayksilöiden tilit, jotka käyttävät tätä palvelua saadakseen hintatarjouksia olematta koskaan yhteydessä toimittajaan verkossa, voidaan keskeyttää tai irtisanoa. Jos vastaat hotellin puolesta, tulee sinun olla kokopäiväinen työntekijä tai hotellin omistaja, jolla on luvallinen pääsy hotellin varausjärjestelmään.

2. Maksut ja palvelut.

Liittyminen ja ryhmien listaaminen bwgroups.bestwestern.com:issa on ilmaista yksityishenkilöille, matkatoimistoille, ryhmäkoordinaattoreille ja tukkumyyjille. Hotellit voivat liittyä suosituimmuusjäsenohjelmaamme maksua vastaan. Hotelli ja/tai matkapalveluidentuottaja on vastuussa 10 %:n provision maksamisesta bwgroups.bestwestern.com:ille toteutuneista kaupoista, jotka ovat seurausta ilmaisista perustarjouksista. Suosituimmuusohjelmassa mukana olevat hotellit ovat velvoitettuja maksamaan 7 % provision toteutuneista kaupoista, jotka ovat seurausta ilmaisista perustarjouksista. Hotellit voivat korottaa bwgroups.bestwestern.com:suoritettavaa provisiomaksua jokaista alustallamme jätettyä tarjousta kohti. Provisiomaksut eivät kuitenkaan saa koskaan jäädä pienemmiksi kuin tässä mainittu. Hotelli on vastuussa kaikkien ryhmä- ja pitkäaikaismajoitusvarausten seuraamisesta. Mikäli hotelli ei pysty seuraamaan varattujen huoneiden määrää epätäydellisen kirjanpidon, kadonneiden tai varastettujen kirjausten tai teknisten virheiden takia, on hotellin maksettava 10 %:n provisio kaikista pyydetyistä huoneista, jotka löytyvät asiakkaan verkossa olevasta tarjouspyynnöstä. Hotelli on velvollinen suorittamaan meidän provisiomaksun alustamme kautta tulleista toteutuneista kaupoista riippumatta siitä, onko varaus ulkopuolisen toimijan kautta.

bwgroups.bestwestern.com maksaa 10 %:n provisiota vastaavan tasasumman hotellihuonetuloista, joita on kertynyt kaikille Matkatoimistoille bwgroups.bestwestern.com:n kautta käsitellyistä ryhmävarauksista. Tämä maksu suoritetaan Matkatoimistoille kuitenkin vasta kun hotellipartnerimme ovat vastaanottaneet provisiomme. Hotellipartnerit, jotka jättävät tarjouksia Matkatoimistojen tuottamiin ryhmävarauksiin, ovat velvoitettuja suorittamaan 12 % provision bwgroups.bestwestern.com:lle toteutuneista kaupoista, jotka ovat seurausta ilmaisista perustarjouksista. Kaikille Matkatoimistoille maksettava provisio suoritetaan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun hotellipartnerimme ovat vastaanottaneet provisiomme. Matkatoimistojen tulee avustaa bwgroups.bestwestern.com:ia provisiomaksujen keräämisessä. Matkatoimistot eivät kuitenkaan saa missään tapauksessa hyväksyä provisiomaksua suoraan hotellilta ennen bwgroups.bestwestern.com:in etukäteen myöntämää lupaa. Provisiomaksun suuruus saattaa vaihdella varauksittain ja bwgroups.bestwestern.com voi oman päätösvaltansa mukaan muokata Matkatoimistoille suoritettavia maksuja hotellipartnereilta vastaanotettujen provisiomaksujen mukaisesti. Jos hotelli ei voi maksaa provisiota, bwgroups.bestwestern.com:ia ei voida asettaa vastuuseen maksamattomista provisioista. Matkatoimistovaraukset eivät ole oikeutettuja muihin alennuksiin bwgroups.bestwestern.com:in järjestelmän kautta. Provisiomaksu tulee suorittaa 21 päivän sisällä hotellille ohjatun ryhmän lähtöpäivästä. Jos maksua ei ole vastaanotettu sen eräpäivään mennessä, bwgroups.bestwestern.com saa laskuttaa myöhästymismaksun maksamattoman summan osalta. Provisiot, joita ei ole maksettu 60 päivän sisällä lähtöpäivästä, kerryttävät lain salliman enimmäisprosentin mukaista korkoa.

Siinä tapauksessa, että Lexyl Travel Technologies, LLC:n tytäryritys on ohjannut ryhmä- tai pitkäaikaisvarauksen, Matkatoimiston provisiota voidaan laskea tytäryrityksen hyvittämiseksi. Tämä ulkopuolinen transaktiomaksu kattaa hotellin hinnan ja tiedonhankinnan, kuten myös tietokannan ja verkkosivujen ylläpidon lisäyksenä bwgroups.bestwestern.com:in suorittamiin provisiomaksujen keräyksiin. Hotelli on velvollinen suorittamaan provision yllä mainitun mukaisesti ainoastaan toteutuneista huoneiden myyntituloista.

3. bwgroups.bestwestern.com on tapahtumapaikka.

bwgroups.bestwestern.com ei ole huutokaupan pitäjä. Sivusto toimii kohtauspaikkana, jossa hotelli ja /tai matkapalveluiden tuottaja voi myydä huoneita ja/tai palveluita, millä tahansa ilmoitetulla hinnalla. Yritys ei ole osallisena myyjien ja ostajien välisessä todellisessa kaupankäynnissä. Tämän seurauksena yritys ei voi kontrolloida mainostettujen kohteiden laatua, turvallisuutta tai laillisuutta, listausten paikkansapitävyyttä tai tarkkuutta, myyjien kykyä myydä kohteita tai ostajien kykyä maksaa niitä. Yritys ei voi varmistaa, että ostaja tai myydä todella vie kaupan päätökseen. Verkossa toimivana yrityksenä bwgroups.bestwestern.com antaa hotellien ja/tai matkapalveluiden toimittajien tehdä sopimuksia huoneiden ja/tai palveluiden myymisestä HelloSignin tuottamilla sähköisillä lomakkeilla ja palveluilla HelloSign, Inc.:in ja bwgroups.bestwestern.com:in käyttöehtojen mukaisesti. bwgroups.bestwestern.com ei kuitenkaan voi kontrolloida sähköisten sopimusten ehtoja tai sisältöä, eikä se laadi vastalauseita tai myönnä takuuta tai tarjoa lakineuvontaa sopimusten laadun suhteen, eikä myöskään loppukäyttäjän ja Hotellin ja/tai Matkapalveluiden toimittajan välisten sopimusten sisällön, muodon, laillisuuden, lainvoimaisuuden, täytäntöönpanon tai täytäntöönpanokelpoisuuden suhteen. Loppukäyttäjän ja Hotellin ja/tai Matkapalveluiden toimittajan tulee huolehtia, että sen ja loppukäyttäjän välinen sopimus on tarkoituksenmukainen, lainvoimainen, laillinen ja täytäntöönpanokelpoinen. Molempia osapuolia kehotetaan lisäksi turvautumaan lakineuvontaan omalla hallintoalueellaan ennen minkään sopimuksen luonnostelua tai solmimista. Hotelli ja/tai Matkapalveluiden toimittaja suojaavat bwgroups.bestwestern.com:ia eivätkä aseta sitä vastuuseen vaatimuksista, korvausvaatimuksista, vahingonkorvauksista ja kuluista, mukaan lukien kohtuulliset asianajan palkkiot, jotka johtuvat mistä tahansa bwgroups.bestwestern.com:in verkkopalvelujen avulla solmitusta sähköisestä sopimuksesta aiheutuneesta kiistasta. Hotelli ja/tai Matkapalveluiden toimittaja sitoutuvat lisäksi suojaamaan bwgroups.bestwestern.com:ia välillisiltä vahingoilta riippumatta siitä, miten ne ovat syntyneet bwgroups.bestwestern.com:in palvelujen avulla luonnostellusta tai toimeenpannusta sähköisestä sopimuksesta tai sen toteutumista tai toteuttamatta jäämisestä.

Henkilöllisyyden tarkistaminen. Yritys käyttää useita tekniikoita niiden tietojen paikkansapitävyyden tarkistamiseen, joita käyttäjän antavat meille rekisteröityessään sivustolle. Siitä huolimatta käyttäjän verkossa antamien tietojen oikeellisuuden tarkistaminen on vaikeaa, joten bwgroups.bestwestern.com ei pysty eikä pyri vahvistamaan jokaisen käyttäjän väitettyä henkilöllisyyttä. Kehotamme sinua olemaan yhteydessä suoraan hotelliin tai matkatoimistoon sivuston työkalujen avulla.

Vapautus. Kritys on kohtauspaikka, joten siinä tapauksessa, että sinulla on riita yhden tai useamman käyttäjän kanssa, vapautat bwgroups.bestwestern.com:in (ja toimihenkilömme, johtajamme, agenttimme, tytäryhtiömme, yhteistyöyrityksemme ja työntekijät) kaikenlaisista ja -luontoisista, tunnetuista ja tuntemattomista, odotetuista ja odottamattomista, julkistetuista ja julkistamattomista korvausvaatimuksista, vaatimuksista ja vahingonkorvausvaateista (tosiasiallisista ja välillisistä), jotka johtuvat tai millään tavalla liittyvät tällaisiin riitoihin. Jos asut Kaliforniassa, luovut Kalifornian siviililain pykälästä 1542, jossa sanotaan "Yleinen vapautus ei koske saatavia, joita velkoja ei tiedä tai epäile olevan olemassa hänen edukseen luvanantohetkellä, joiden tiedostaminen on olennaisesti täytynyt vaikuttaa hänen sovintoonsa velallisen kanssa".

Tietojen valvonta. Yritys ei valvo toisten käyttäjien lisäämiä tietoja, jotka ovat saatavilla järjestelmämme kautta. Saatat pitää muiden käyttäjien antamia tietoja loukkaavina, haitallisina, epätarkkoina tai harhaanjohtavina. Noudata varovaisuutta, maalaisjärkeä ja harjoita turvallista kaupankäyntiä käyttäessäsi sivustoa. Huomioi, että omat riskinsä on myös kaupanteossa alaikäisten tai väärin perustein toimivien henkilöiden kanssa. Lisäksi riskejä saattaa olla myös kansainvälisessä kaupanteossa ja kaupanteossa ulkomaalaisten kanssa. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt tällaiset riskit eikä bwgroups.bestwestern.com ei ole millään tavalla vastuussa sivuston käyttäjien teoista ja laiminlyönneistä.

4. Tarjoaminen.

Hotellina tai Matkapalveluiden tarjoajana olet velvoitettu viemään kaupan päätökseen ryhmäkoordinaattorin, matkatoimiston , tukkumyyjän ja/tai heidän edustamansa varausosapuolen kanssa:

Jättämällä tarjouksen ryhmävaraukseen sitoudut noudattamaan myyntiehtoja, jotka on sisällytetty ryhmävarauksen kuvaukseen niin kauan, kun kyseiset myyntiehdot eivät riko tätä sopimusta tai ole lainvastaisia. Tarjoukset eivät ole peruttavissa olevia muuten kuin erityisissä poikkeustapauksissa, kuten: ryhmäkoordinaattori, matkatoimisto, tukkuliike ja/tai varausosapuoli muuttaa olennaisesti ryhmän kuvausta tarjouksen jättämisen jälkeen; selkeä kirjoitusvirhe on tehty; et voi todentaa hotellin, matkapalveluiden myyjän, matkatoimiston, tukkuliikkeen ja/tai varausosapuolen identiteettiä. Hotelli on vastuussa kaikkien ryhmävarausten seuraamisesta. Jos hotelli epäonnistuu toteutuneen huonemäärän laskemisessa epätäydellisen kirjanpidon, kadotetun tai varastetun kirjanpidon, tai teknisen virheen takia, tulee hotellin maksaa 10 %:n provisio kaikista pyydetyistä huoneista, jotka löytyvät asiakkaan verkossa olevasta tarjouspyynnöstä.

Kohtuuttomien myyntitekniikoiden käyttäminen on ehdottomasti kielletty. Kohtuuttomat myyntitekniikat sisältävät, mutta eivät rajoitu erikoistarjouksien tarjoamiseen, alennuksiin tai asiakkaan ohjaamiseen pyrkimällä kannustamaan heitä toimimaan järjestelmän ulkopuolella.

bwgroups.bestwestern.com pitäisi aina saada hotellin matalimmat ryhmähinnat. bwgroups.bestwestern.com suorittaa ajoittain tarkastuksia ryhmäkoordinaattoreidensa toimesta. Jos sopimuksen mukainen ryhmähinta on jostain syystä tullut kilpailukyvyttömäksi, on hotellin muutettava sopimuksen mukaista ryhmähintaa niin, että se on samassa linjassa muiden alennettujen ryhmä- ja tilapäisten hintatarjousten kanssa ryhmän sopimuksen mukaisina päivämäärinä sopimuksen määrittelemässä hotellissa.

Hotelliomistuksen muutoksessa on oltava todiste aiemman omistajan konkurssista, jotta erääntyneistä provisioista voidaan luopua uuden omistajan kohdalla.

5. Listaus.

Listauskuvaus. Lähettäessäsi ryhmävarauksen tarjousten tekemiseen sinun on laillisesti pystyttävä edustamaan Sivulla listaamaasi varausosapuolta. IATA-kortti on merkittävä tunnustus siitä, että olet pätevä listausagentti tai sinulla on allekirjoitettu sopimus varausosapuolelta. Sinun täytyy kuvailla ryhmäsi ja kaikki myyntiehdot Sivuston ryhmärekisteröintisivulla. Listauksesi voi sisältää ainoastaan tekstikuvauksia ja muuta merkityksellistä sisältöä ryhmän tarpeista.

Petos. Mitään muita keinoja rajoittamatta, bwgroups.bestwestern.com voi keskeyttää tai lopettaa tilisi käytön, jos yritys epäilee, että sinä (vakaumuksen, selvityksen, vakuutus- tai tallennustutkimuksen vuoksi tai muuten) olet harjoittanut vilpillistä toimintaa Sivuston yhteydessä.

Manipulointi. Matkatoimistot, ryhmäkoordinaattorit, yksityishenkilöt, tukkumyyjät, matkapalveluiden tuottajat ja hotellit eivät saa manipuloida minkään kohteen hintaa tai puuttua muiden käyttäjien listauksiin tai kauppoihin.

6. Tietosi.

Määritelmä. "Sinun tietosi" tarkoittaa mitä tahansa tietoja, jotka annat meille tai muille käyttäjille rekisteröinnin ja tarjousten tekemisen tai listausprosessin yhteydessä, millä tahansa julkisella viestialueella tai missä tahansa sähköpostitoiminnossa. Olet yksin vastuussa Tiedoistasi ja me toimimme tietojesi online-jakelun ja julkaisemisen passiivisena kanavana.

Rajoitetut aktiviteetit. Tietosi (tai listatut ryhmät) ja aktiviteettisi sivustolla eivät saa: (a) olla totuudenvastaisia, harhaanjohtavia tai epätarkkoja (b) olla petollisia (c) loukata kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta tai muuta omitusoikeutta tai muuta julkisuusoikeutta tai yksityisyyttä; (c) rikkoa mitän lakeja, asetusta, sääntöä tai säädöstä (mukaanlukien, mutta ei rajoittuen ne, jotka koskevat viennin valvontaa, kuluttajansuojaa, vilpillistä kilpailua, syrjntää tai väärää mainontaa; (d) olla herjaavaa, kauppaa loukkaavaa, laittomasti uhkaavaa tai laittomasti häiritsevää (e) olla säädyttömiä (f) sisältää minkäänlaisia viruksia, troijalaisia, matoja, aikapommeja, cancelboteja, pääsiäismunia tai muita tietokoneohjelmia, jotka voivat vahingoittaa, vahingollisesti häiritä, salaa siepata tai pakkolunastaa minkä tahansa järjestelmän, tietoja tai henkilökohtaisia tietoja (g) kehittävät vastuun meille tai aiheuttaa sen, että menetämme (kokonaan tai osittain) palveluntarjoajiemme tai muiden toimittajien palvelut ja (h) linkittää suoraan tai epäsuorasti, tai sisältää kuvauksia tai palveluja, jotka: (i) ovat kiellettyjä tämän sopimuksen mukaisesti; ovat samanaikaisesti listattuna myyntiin muualla kuin bwgroups.bestwestern.com:ssä tai sinulla ei ole lupa hintojen sopimiseen. Lisenssi. Ainoastaan mahdollistamaan sen, että bwgroups.bestwestern.com saa käyttää tietoja, jotka jaat kanssamme, jotta emme loukkaa mitään oikeuksia, joita sinulla saattaa olla niihin tietoihin, sitoudut antamaan meille ei-yksilöllisen, maailmanlaajuisen, pysyvän, peruttamattoman, maksuttoman, alilisensoitavan (monitasoinen) oikeuden käyttää tekijänoikeutta, julkisuutta ja tietokantaoikeuksia (mutta ei muita oikeuksia, jotka sinulla on tiedoissasi, missä tahansa mediassa, mikä on tiedossa tällä hetkellä tai ei ole tällä hetkellä tunnettu, kunnioittaen tietojasi. bwgroups.bestwestern.com käyttää tietojasi ainoastaan tietosuojaselosteemme mukaisesti.

7. Pääsy ja häirintä.

Sivusto sisältää robotin rajausstandardin mukaisia otsakkeita. Suurta osaa sivuston tiedoista päivitetään reaaliaikaisesti ja se on meidän omaisuuttaamme tai käyttäjiemme tai kolmansien osapuolien bwgroups.bestwestern.com:lle lisensoimaa. Sitoudut siihen, että et käytä mitään robottia, vakoojaa, kaavintaa tai muuta automaattista välinettä päästäksesi sivustolle mitä tahansa tarkoitusta varten ilman meidän kirjallista lupaamme. Lisäksi sitoudut siihen, että et: (i) suorita toimia, jotka aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa harkintamme mukaan kohtuutonta tai suhteettoman suurta kuormitusta infrastruktuurillemme: (ii) kopioi, jäljennä, muokkaa, luo johdannaistuotteita, jaa tai julkisesti esitä mitään sisältöä (paitsi tietosi) sivustolta ilman etukäteen ilmaistua bwgroups.bestwestern.com:in ja tarvittaessa kolmannen osapuolen kirjallista lupaa soveltuvin osin: (iii) häiritse tai yritä häiritä asianmukaista toimintaa sivustolla tai harjoitettuja toimia sivustolla; tai (iv) ohita robotin rajausstandardin mukaisia otsakkeita tai muita toimenpiteitä, joita saatamme käyttää estämään tai rajaamaan Sivustolle pääsyä.

8. Rikkomus.

Rajoittamatta muita oikeussuojakeinoja, yritys voi rajoittaa toimintaasi, välittömästi poistaa tarjouksesi tai kohdelistauksesi, varoittaa yhteisöämme toimistasi, antaa varoituksen, väliaikaisesti estää, lopullisesti estää tai peruuttaa jäsenyytesi ja kieltäytyä tarjoamasta palveluitamme sinulle, jos: (a) rikot tätä Sopimusta tai asiakirjoja, jotka ovat sen liitteessä (b) Yritys ei kykene tarkistamaan tai todentamaan kaikkia tietoja, jotka annat meille tai (c) Yritys uskoo, että toimesi voivat aiheuttaa taloudellista tai oikeudellista vastuuta sinulle, käyttäjillemme tai meille.

9. Tietosuoja.

Yritys ei myy tai vuokraa henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille heidän markkinointitarkoituksiinsa ilman erityistä lupaasi ja yritys käyttää tietojasi ainoastaan kuten kuvattu tietosuojaselosteessa. Yritys pitää käyttäjien yksityisyyden suojaamista erittäin tärkeänä yhteisöperiaatteena. Yritys ymmärtää selvästi, että sinä ja tietosi ovat yksi tärkeimmistä varoistamme. Yritys tallentaa ja käsittelee tietosi tietokoneilla, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa ja jotka on suojattu sekä fyysisillä että teknologisilla turvalaitteilla. Yritys käyttää kolmansia osapuolia yksityisyysperiaatteittemme tarkistamiseksi ja todistamiseksi. Tämänhetkinen yksityissuojamme on saatavilla tietosuojaselostesivulla. Jos et halua, että omia tietojasi siirretään tai käytetään tällä tavoin, älä käytä palveluamme.

10. Luottamukselliset tiedot.

(a) Luottamukselliset tiedot. Asiakkaan tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia ja niiden ainoa käyttötarkoitus on Lexyl-ryhmäliiketoimintasopimuksen teko hotellisi kanssa. Jos hotelli ei, mistä tahansa syystä, pysty täyttämään sopimusta, on hotellin ehdottoman kiellettyä jakaa ryhmän luottamuksellisia yhteistietoja tai ohjata asiakkaitamme muihin hotelleihin tai yrityksiin. Kaikki yritykset käyttää luottamuksellisia tietoja niiden käyttötarkoituksen ulkopuolella on ehdottomasti kielletty lailla. Jos hotelli haluaa jostain syystä ohjata asiakkaan kumppani- tai sisarhotelliin, täytyy hotellin olla Lexyl-järjestelmän rekisteröitynyt käyttäjä ja jätettävä tarjous asiakkaan online-ryhmälistaukseen. Jos hotelli ohjaa ilman ennakkoilmoitusta asiakkaan hotellille, joka ei ole Lexyl-järjestelmän rekisteröitynyt jäsen ja josta asiakas lopulta ostaa majoituspalveluita, jäsenhotellin tulee maksaa 10 %:n provisio toteutuneesta varauksesta. Jos rekisteröimätön hotelli ei voi mistä tahansa syystä pitää kirjaa toteutuneista huonevarauksista, jäsenhotellin tulee maksaa 10 %:n provisio kaikista pyydetyistä huoneista, jotka löytyvät asiakkaan verkossa olevasta tarjouspyynnöstä.

(b) Luottamuksellisten tietojen hallinnointi. Jokainen osapuoli hyväksyy, että: (i) kaikki luottamukselliset tiedot pysyvät yksin omistajan omaisuutena; (ii) sen on pidettävä yllä ja saatava sen työntekijät ja agentit ja alihankkijat säilyttämään toisen osapuolen luottamukselliset tiedot salassa; (iii) sen on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että sen työntekijät ja agentit eivät kopioi, julkaise, muokkaa, paljasta muille tai muuten käytä muiden osapuolten luottamuksellisia tietoja ja (iv) se palauttaa tai tuhoaa pyydettäessä muiden osapuolten luottamukselliset tiedot ja turvaa ja suojaa omistajaa kaikilta vaaroilta ja vahingoilta ja kuluilta (mukaan lukien asianajajan palkkiot ja kustannukset), jotka johtuvat tämän säännöksen rikkomisesta.

(c) Luottamuksellisten tietojen rajaus. Edellä mainitusta huolimatta luottamuksellista tietoa ei saa sisällyttää siltä osin kun se (i) on tai tulee osaksi julkista domainia, johtumatta vastaanottavan osapuolen toimesta tai laiminlyönnistä (ii) on luovutettu kolmansille osapuolille omistajan toimesta ilman tällaisten kolmansien osapuolten rajoituksia (iii) on vastaanottavan osapuolen hallussa, ilman tosiallista tai rakentavaa tietoa salassapitovelvollisuudesta sen suhteen, silloin ja ennen julkaisuaikaa tämän Sopimuksen mukaisesti, (iv) luovutetaan vastaanottavalle osapuolelle sellaisen kolmannen osapuolen toimesta, jolla ei ole salassapitovelvollisuutta siihen nähden (v) on itsenäisesti kehitättynyt ilman pääsyä tai viittausta sopijaosapuolen luottamuksellisiin tietoihin, tai (vi) on vapautettu luottamuksellisesta käsittelystä sopijapuolen kirjallisella suostumuksella.

11. Ei takuuta.

YRITYS, TYTÄRYHTIÖT, TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT JA TOIMITTAJAMME TARJOAVAT SIVUSTOMME JA PALVELUMME "SELLAISENAAN" JA ILMAN MITÄÄN SUORANAISIA, EPÄSUORIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA TAI EHTOJA. BWGROUPS.BESTWESTERN.COM, TYTÄRYHTIÖMME, TOIMIHENKILÖMME, JOHTAJAMME, TYÖNTEKIJÄMME JA TOIMITTAJAMME ERITYISESTI SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA EPÄSUORISTA OMISTUSOIKEUDEN, MYYNTIKELPOISUUDEN, SOPIVUUDEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUDEN TAKUISTA . Jotkut osavaltiot eivät salli piilevien takuiden kieltämistä, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä koske sinua. Tämä takuu antaa tiettyjä laillisia oikeuksia ja sinulla voi olla myös muita laillisia oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.

12. Vastuunrajoitus.

YHTIÖ, TYTÄRYHTIÖMME, TOIMIHENKILÖMME, JOHTAJAMME, TYÖNTEKIJÄMME TAI TOIMITTAJAMME EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MENETETYISTÄ ANSIOISTA TAI MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SIVUSTOSTAMME TAI OVAT SIIHEN YHTEYDESSÄ, PALVELUISTAMME TAI TÄSTÄ SOPIMUKSESTA (RIIPPUMATTA SIITÄ MITEN NE OVAT AIHEUTUNEET, MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI).

13. Vastuuvapautus.

Sitoudut vapauttamaan ja suojaamaan meidät ja (kuten sovellettavissa) emoyhtiömme, tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, toimihenkilöt, johtajat, agentit ja työntekijät, kaikista vaatimuksista ja vaateista, mukaan lukien kohtuullisista asianajopalkkioista, jotka ovat kolmannen osapuolen tekemiä, ja jotka johtuvat tai aiheutuvat siitä, että rikot tätä sopimusta tai siihen liitettyjen asiakirjojen viitteitä, tai rikot lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia.

14. Lainmukaisuus.

Sitoudu noudattamaan kaikkia kotimaisia- ja kansainvälisiä lakeja, säädöksiä, määräyksiä ja asetuksia koskien palvelumme käyttöä ja tekemiäsi tarjouksia tai ryhmien listauksia.

15. Yleistä

Yhtiö ei takaa jatkuvaa, keskeytyksetöntä ja turvallista pääsyä palveluihimme, ja sivuston toimintaan voi sekaantua lukuisia tekijöitä, joihin emme voi vaikuttaa. Jos jokin tämän sopimuksen ehdoista katsotaan olevan mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, on tällainen ehto poistettava ja jäljellä olevat ehdot on toteutettava.

By using this service, you agree that the Company may provide you with any communication associated with this service, including your Global Privileges bundle, via mobile phone, messages, and in electronic format. You agree that any notices, agreements, disclosures, or other communication that the Company sends will satisfy any legal communication requirements.

Sovellettava laki.

Tähän sopimukseen ja siinä esitettyihin oikeustoimiin sovelletaan Floridan osavaltion lakia, jonka mukaan sitä myös tulkitaan, toteutetaan ja suoritetaan, ottamatta huomioon lainvalintaperiaatteita.

Lakiasioiden oikeuspaikka.

Jäljempänä tässä osiossa erikseen määritettyä laajuutta lukuun ottamatta kaikki tästä Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät lakitoimet tai -menettelyt tai siinä esitetyt oikeustoimet ("Lakiasiat") käsitellään oikeudessa Palm Beach Countyssä, Floridassa. Kumpikin osapuoli hyväksyy tämän alueen tuomioistuimien (ja sopivien valitustuomioistuimien) yksinomaisen tuomiovallan kaikissa tällaisissa Lakiasioissa. Lisäksi kumpikin osapuoli luopuu kaikista forum non conveniens -vaatimuksista lakiasiohin liittyen ja siinä määritetyn paikan vastustamisesta. Kaikki nämä lakiasiat annetaan tiedoksi Osapuolelle missä päin maailmaa tahansa, riippumatta siitä onko tämä Floridan osavaltiossa vai ei. Yllä mainitun oikeispaikan valinta ei estä tässä oikeuspaikassa tai missään muussa sopivassa oikeuspaikassa annetun päätöksen täytäntöönpanoa. Jokainen tätä sopimusta rikkonut osapuoli on vastuussa HotelPlanner.comin asianajopalkkioista ja -kuluista.

VASTUUN JAKAMINEN JA RAJAAMINEN:

bwgroups.bestwestern.com järjestää tällä sivustolla kuvattuja palveluita, mukaan lukien rajoituksetta majoituspalveluita, jota tarjoavat hotellit, jotka ovat itsenäisiä toimeksiantajia, eivätkä yrityksen agentteja, työntekijöitä, yhteistyökumppaneita tai yhteistyöyrityksiä. Lexyl Travel Technologies, LLC tarjoaa neuvottelupaikan pelkästään sellaisille yrityksille, jotka toimittavat tällaisia palveluita. Tällaiset sopimukselliset neuvottelupalvelut ovat kaikkien vastaavien toimittajien ehtojen ja sääntöjen mukaista (joista jotkut voivat rajoittaa tai sulkea pois toimittajan vastuun). Lexyl Travel Technologies, LLC ei ole vastuussa mistään omaisuuden katoamisesta tai vahingosta tai henkilön kuolemasta tai loukkaantumisesta, jotka johtuvat minkä tahansa tuotteita ja palveluita tarjoavan toimittajan, henkilön tai yhteisön teosta tai laiminlyönnistä tai jotka aiheutuvat lakosta, sodasta, säästä, ylivoimaisesta esteestä, karanteenista, sairaudesta, hallituksen rajoituksesta tai asetuksesta, tai mistä tahansa syystä, joka on bwgroups.bestwestern.com:in hallinnan ulkopuolella. Matkustaja nimenomaan luopuu kaikista oikeuksista, joita hänellä saattaisi olla bwgroups.bestwestern.com:ä vastaan liittyen edellä mainittuun. bwgroups.bestwestern.com:ia ei missään tapauksessa käsitellä sopimuksen mukaisena kuljettajana matkustajan tai hänen matkatavaroidensa turvalliselle kuljettamiselle. Kaikille osapuolille on selvää, että bwgroups.bestwestern.com toimii aina kuten mikä tahansa itsenäinen yrittäjä, eikä kuten työntekijä, kumppani, agentti, yhteisyritys tai minkä tahansa matkatoimiston toimeksiantaja, ryhmäkoordinaattori tai hotelli.

bwgroups.bestwestern.com ja sen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa mistään muiden palveluntarjoajien teoista tai peruutuksista, hotellien harhautuksista tai vaihdoista tai kenestäkään toisesta henkilöstä, joka tarjoaa mitä tahansa palveluita tai majoitusta matkustajille. He eivät myöskään ole vastuussa matkatavaroiden tai omaisuuden katoamisesta tai vahingoista tai mistään vaatimuksista, jotka johtuvat henkilön, joka ei ole suoraan bwgroups.bestwestern.com:in työntekijä, mistä tahansa teosta, virheestä, laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta. Harjoittajat, hotellit ja muut toimittajat, jotka tarjoavat palveluita, ovat itsenäisiä toimijoita eivätkä Lexyl Travel Technologies, LLC:in agentteja, työntekijöitä tai toimihenkilöitä. Lexyl Travel Technologies, LLC ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen rikollisesta teosta. Lexyl Travel Technologies, LLCei ole missään tapauksessa vastuussa kenellekään henkilölle tai yhteisölle.

Lexyl Travel Technologies, LLC ei anna minkäänlaisia takuita, vakuuksia tai vastalauseita, olivatpa ne sitten oletettuja, laista johtuvia tai muita, mukaan lukien rajoituksetta kaikki oletetut takuut tuotteen myynnistä tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, tai minkäänlaisia oletettuja takuita johtuen suorituksesta, kaupanteosta tai kauppatavasta.

Alennusarvio tarjouskommenteissasi perustuu pyydettyjen huoneiden täyteen/kokonaismäärään kyseisen hotellin tarjousmäärästä. Alennus myönnetään ainoastaan toteutuneista/käytetyistä ja dokumentoiduista huoneista. Alennus voi vaihdella perustuen toteutuneiden hotellihuoneöiden varauksiin tai dokumentteihin, kuten kuitteihin tai vahvistettuihin ryhmälistoihin. Matkatoimistot eivät ole oikeutettuja alennuksiin.

Teemme kaikkemme varmistaaksemme sivuston tarkkuuden julkaishetkellä; bwgroups.bestwestern.com:ia ei kuitenkaan voida pitää vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä, tuotemuutoksista tai verkkosivun sisällön muutoksista.

LIIKUNTARAJOITTEISET: Hotelleilla ei välttämättä ole liikuntarajoitteisten tai erityistarpeita omaavien henkilöiden tarvitsemia asianmukaisia erityispalveluja tai -laitteita. Asiakkaita, jotka tarvitsevat majoitusta liikuntarajoitteisille tai erityistarpeita omaaville henkilöille, neuvotaan ottamaan yhteyttä suoraan hotelliin.

Verkkosivu, mukaan lukien nämä ehdot ja säännöt, edustaa koko sopimusta matkatoimiston, ryhmäkoordinaattorin, tukkumyyjän, yksityisen varausosapuolen, hotellien, minkä tahansa muun matkapalveluntarjoajan ja Lexyl Travel Technologies, LLC:in välillä.

Kaikki ryhmäsopimukset on tehtävä suoraan bwgroups.bestwestern.com:in tai asiakkaan kanssa. Jos sopimus tehdään suoraan asiakkaan kanssa, on bwgroups.bestwestern.com kopioitava kaikkeen sopimusviestintään.

Ryhmien, jotka ovat varanneet 5 huonetta yhtä tai useampaa yötä kohti, automaattiset tarjoukset ovat riippuvaisia saatavuudesta ja niissä voi olla erityisiä peruutusehtoja. Hinnat ja saatavuus voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Jokainen osapuoli, joka käyttää bwgroups.bestwestern.com-järjestelmää vilpillisesti, joutuu maksamaan sakon, jonka suuruus on 10 000 Yhdysvaltain dollaria. Tämä petos tarkoittaa niihin rajoittumatta vääriä varauspyyntöjä, syöttejä, vaihtohinnoittelutekniikoita tai kaikenlaisia vääriä asiakastietoja. Rikkojat asetetaan syytteeseen asianmukaisesti.

Luottokorttisuoritusten takaisinmaksut

Käyttäjällä, eli sinulla, on mahdollisuus riitauttaa luottokortilla maksetut maksut ja pyytää niiden takaisinmaksua (eng. "chargeback"). Jos sinulla on kysyttävää sinulta veloitetuista maksuista, jotka näkyvät luottokorttisi maksuerittelystä, kehotamme sinua ottamaan yhteyttä Lexyliin, jotta voit keskustella ja esittää kysymyksiä maksuista ennen kuin otat yhteyttä luottokorttiyhtiöösi riitauttaaksesi maksun. Lexyl auttaa sinua selvittämään maksuihin liittyvät epäselvyydet. Lexyl pidättää oikeuden hylätä takaisinmaksuvaatimukset, joita se pitää epäasianmukaisina alempana kuvatuilla tavoilla. Lexyl pidättää myös oikeuden peruttaa minkä tahansa matkavarauksen, jos siihen liittyy takaisinmaksuvaatimus.

Varaamalla Palvelun tarjoajan tarjoaman palvelun palvelumme kautta hyväksyt kyseisen Palvelun tarjoajan sovellettavat peruutuskäytännöt. Kaikissa tapauksissa jokaiseen varaukseen liittyvät peruutuskäytännöt on saatavilla verkkosivujemme kautta. Huomaathan, että jotkin hinnat tai erikoistarjoukset eivät oikeuta peruutuksiin tai muutoksiin. Lexyl pitää seuraavia takaisinmaksutilainteita epäasianmukaisina ja pidättää oikeuden tutkia ja hylätä väärin perustein haetut takaisinmaksut ja veloittaa takaisinmaksujen kustannukset Käyttäjältä, eli sinulta:

  • Takasinmaksut varauksista, joita ei voi peruuttaa tilanteessa, jossa Lexyl tai Palvelun tarjoaja ei voi maksaa rahoja takaisin huolimatta siitä, käytetäänkö varausta vai ei;
  • Perheenjäsenen, ystävän, tutun tai muun kolmannen osapuolen, jolla on pääsy Käyttäjän, eli sinun, luottokorttitietoihin, hyväksymien maksujen takaisinmaksut.;
  • Takaisinmaksut, joita on vaadittu tilanteessa, jossa Palvelun tarjoajan tarjoama palvelu tai tuote ei ole vastannut Palvelun tarjoajan tuotekuvausta;
  • Ylivoimaisesta esteestä tai Hotelplanner.comista ja sen alaisuuteen kuuluvista yhtiöistä riippumattomista syistä aiheutuvat takaisinmaksuvaatimukset.